Fall 2009 Test Results
+ Reply to Thread
Results 1 to 3 of 3
 
 1. #1
  Guest

  Fall 2009 Test Results

  Does anyone know if the results to the latest written test have been mailed out? Are applicants only notified if they passed or are all results mailed out?

  thanks

 2. #2
  Guest

  Re: Fall 2009 Test Results

  Quote Originally Posted by new applicant
  Does anyone know if the results to the latest written test have been mailed out? Are applicants only notified if they passed or are all results mailed out?

  thanks
  Sorry to tell you this but you failed.

 3. #3
  Guest

  Genialne zabawki dla dziecibogaty asortyment artyku?ów dziec

  Ka?dy rodzic po??da, a?eby jego potomek rozwija?o si? pr?dko, poprawnie i a?eby posiada?o jak w najwy?szym stopniu maksymaln? sposobno?? wst?pienia w dojrza?e ?ycie. Jednym z zakresów formowania male?stwa s? bezspornie zabawki. Male?stwa otwarcie ?api? si? za nie, bawi? si? z nimi ogrom czasu, naraz zyskuj?c nowe kwalifikacyj i kszta?tuj?c sprawno?? rozumu. Te? zatem Pa?stwo zobacz?, ?e zabawki dla dzieci to nie jest w ?adnym wypadku b?aha kwestia i wypada wybiera? je uwa?nie. Nie ulega w?tpliwo?ci, i? nie ka?de zabawki przeznaczaj? si? do zabawy przez nasze pociechy. Jak wskutek tego dopasowa? te najlepsze? Mam dla Pa?stwa wyj?cie. To jest proponuj? zajrze? na nasz? stron? WWW. Wyszperacie tam Pa?stwo wszystkie informacje o przyst?pnych zabawkach i ich kosztach. Potrzebowa?bym jednak Pa?stwa zaciekawi? tematem zabawki. S? to zabawki, które rewelacyjnie stymuluj? dzia?alno?? mózgu najm?odszych male?stw. Nasze figurki zwierz?t s? bezpiecznie stworzone, co wywo?uje i? nic nie zagra?a nawet najm?odszym maluchom. Manualne malowanie robi i? ka?da zabawka ma wyj?tkow? palet? kolorów, jaka niezbicie przypadnie do gustu Twojemu dziecku. Inwitujemy na nasz? stron? internetow?. Zaznajomicie si? Pa?stwo z obszern? propozycj? równie? odnajdziecie wiedz? o tym jak czyni? zakupy w naszym sklepie.
  termometry

  szczoteczki do zeb??w

  zabawki z pozytywka

  Zapraszamy na nasz? stron? internetow?. Wyszperasz tutaj sko?czon? ofert? tycz?c? si? akcesoria dzieci?ce. Masz mo?liwo?? napotka? u nas zabawki edukacyjne,wykonane z pewnych i solidnych budulców oraz materia?y lekarskie, jak wk?adki laktacyjne , lub przedmioty do sprz?tania. Dla nas najwa?niejsze jest bezpiecze?stwo i s?uszny rozwój male?stwa. Zabawki dla maluchów stworzone s? z organicznego klonu, o widzialnej strukturze drzewa dodatkowo ogromnym artyzmie zrealizowania. Wszystkie zabawki dla maluchów z sekwencji Anamalz wyprodukowane s? z nietoksycznych, spe?niaj?cych kurczowo normy ASTM, EN71, CE, CPSC towarów, a staranie o ich jako?? permanentnie stoi na g?ównym miejscu. Nasza witryna zrealizowana jest w zwyk?y i przyst?pny sposób. Po lewej stronie odkryjesz wersje, jakich odkryjesz rzecz, któr? wypatrujesz. Na przyk?ad o ile frapuj? Ci? zwierz?tka drewniane, wystarczy wpa?? na alternatyw? o takim okre?leniu. Oferujemy mnogie i sprzyjaj?ce promocje na dane produkty. Wystarczy wej?? na zak?adk? Promocj?, a Twoje kupowanie b?d? jeszcze w wy?szym stopniu op?acalne. Na stronie www wykryjesz te? wszelkie dane jak?e kupowa?, jakie s? koszta, jaki jest okres dostawy i przedstawi? si? z naszym atrakcyjnym systemem rabatowym.
  grzechotki drewniane

  zabawki z pozytywka

  myjki dla dzieci


  Wyszukujesz fundamentalnych materia?ów dla swojego dziecka? To Doskonale. Nasza strona opisuje obfity asortyment produktów dzieci?cych. Od kubeczki dla dzieci po szczoteczki do z?bów. Proponujemy tak?e wielorak? propozycj? na myjki dla dzieci. Z lewej wyszukasz wersje, jakich odnajdziesz rzecz, jak? szukasz. Na przyk?ad je?liby ciekawi? Ci? zwierz?tka drewniane, starczy zajrze? na opcj? o takim okre?leniu. Na naszej witrynie w rzetelny i jasny sposób wy?o?yli?my w jaki sposób zdo?asz robi? u nas zakupy. Dodatkowo masz do komendy mnóstwo postaci p?atno?ci, w ten sposób aby? zdo?a? wy?oni? w najwi?kszym stopniu odpowiedni? opcj? dla siebie. Proponujemy spore i zbawienne promocje na wybrane materia?y. Wystarczy spojrze? na zak?adk? Promocj?, a Twoje zakupy b?d? jeszcze w wy?szym stopniu op?acalne. Na stronie www wynajdziesz te? wszystkie informacje jak robi? zakupy, jakie s? koszta, jaki jest termin dostawy i zaznajomi? si? z naszym interesuj?cym systemem rabatowym.Zajd? na nasz? witryn? internetow?, na której odszukasz pe?ne opisy zabawek i ich zdj?cia oraz b?dziesz wiedzia? jakim sposobem robi? zakupy w naszym sklepie internetowym. Przetestuj nas ju? obecnie!

+ Reply to Thread

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may post new threads
 • You may post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •